Outsourcing

Dodatkowo oferujemy także obsługę w formie outsourcingu pracowniczego, polega to na przekazaniu funkcji kadrowych do realizacji naszej agencji pracy tymczasowej.
Wówczas zajmujemy się rekrutacją, działaniami, związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim, pełnimy obsługę kadrowo – placową,  odprowadzamy składki do ZUS i US.
Do  zadań Sowa Group w zakresie outsourcingu pracowniczego zalicza się:
•    Prowadzenie procesu rekrutacji;
•    Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej;
•    Zmiana struktury kosztów : z kosztów osobowych na koszty usługowe;

Pracodawco, słuchaj, doceniaj, angażuj!