Legalizacja

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce obywateli z krajów pozaunijnych jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Ponadto najczęściej wymaga uprzedniego przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy. Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.  Chcąc zalegalizować pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce należy nie tylko dokładnie wypełnić 12-stronicowy urzędowy formularz, ale również zebrać wszystkie wymagane dokumenty.

Pracodawco, słuchaj, doceniaj, angażuj!